Motormánia: Koncern Volkswagen dosiahol rekord vo výrobe : v roku 2005 vyprodukoval 5,24 milióna vozidiel

Autor: Press (press@motormania.sk)
Publikované dňa: 11. jan 2006
URL: http://www.motormania/art.ltc/1903
Koncern Volkswagen dosiahol v roku 2005 rekord vo výrobe, keď celosvetovo dodal 5,24 milióna vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to zodpovedá prírastku 3,2 percenta.
„Tento vývoj je dôsledkom našej úspešnej modelovej expanzie“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti Volkswagen AG, Dr. Bernd Pischetsrieder. „Najlepšie výrobné výsledky dosiahlo dodnes päť našich značiek:“ V rámci postavenia na trhu dosiahol koncern Volkswagen veľmi pôsobivé výsledky v západnej Európe. V minulom roku sa tu ku zákazníkom dostalo 2,94 milióna vozidiel (+6,7 percenta). V Nemecku prekročila značka Volkswagen v predaji hranicu 1 milión vozidiel. Zákazníci si kúpili 1,03 milióna automobilov VW, čo je o 8,2 percenta viac ako v predchádzajúcom roku. Rovnako pozitívne sa vyvíjal aj región Južná Amerika/Južná Afrika. Nárast odbytu tu predstavoval 11,7 percenta, čo znamená 596 000 vozidiel. Úroveň predaja z predchádzajúceho roka nedosiahol Volkswagen v USA, kde predaj predstavoval 312 000 vozidiel (-7,6 percenta). V Číne* si koncern napriek poklesu odbytu na 572 000 vozidiel (-11,7 percenta) udržal vedúcu pozíciu na trhu predaja osobných automobilov. Značka Volkswagen osobné vozidlá dodala zákazníkom celosvetovo 3,09 milióna vozidiel, čo zodpovedá prírastku 0,8 percenta. V západnej Európe dosiahol Volkswagen s osobnými vozidlami po štyroch rokoch opäť vedúcu pozíciu. Tu sa dodalo 1,44 milióna vozidiel, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšenie o 6 percent. Volkswagen osobné vozidlá umiestnil na domácom nemeckom trhu o 5,6 perecnta automobilov viac, čo zodpovedá 532 000 kusom. V Južnej Amerike/Južnej Afrike stúpol počet dodávok zákazníkom o 13 percent na 497 000. V USA sa zaznamenal pokles o 12,3 percenta, na 224 000 kusov. V Číne* sa odbyt znížil o 12,3 percenta, čo znamená 511 000 kusov osobných vozidiel. Volkswagen osobné vozidlá je aj napriek tomu, ako doteraz, lídrom na čínskom trhu osobných automobilov. Značka Škoda dosiahla prostredníctvom 492 000 vozidiel doteraz najlepší výsledok. V porovnaní s rokom 2004 je to nárast o 9 percent. V domácom regióne strednej a východnej Európy si v ťažkom trhovom prostredí vybudovala vyšší odbyt o 1,3 percenta, teda 186 000 kusov dodaných zákazníkom. Najvýraznejší nárast dosiahla značka v západnej Európe. Tam sa dodávky zákazníkom zvýšili o 14,8 percenta, na 276 000 vozidiel. Značka Bentley zvýšila odbyt vozidiel o 31,2 percenta na 8627 kusov. Pre britskú značku vyššej triedy je to rekord výroby. Najvýraznejší nárast odbytu zaznamenala táto značka v USA, ked sa predalo 3752 automobilov (+51,4 percenta). Rekordný výsledok dosiahla v roku 2005 aj značka Audi. Celosvetovo sa predalo 829 000 vozidiel (+6,4 percenta). Audi bolo úspešné najmä v západnej Európe. Tu stúpol počet dodávok zákazníkom o 7 percent, na 599 000 automobilov. V Nemecku sa počet zvýšil o 5,1 percenta, na 247 000. Audi si výrazne polepšilo aj v USA – 83 000 vozidiel (+6,6 percenta). V Číne* poklesol odbyt o 8 percent na 59 000 kusov. Značka Seat umiestnila v uplynulom roku na trhoch 422 000 vozidiel a zaznamenala pokles o 4,5 percenta. Na domácom španielskom trhu dosiahol Seat zvýšenie predaja o 0,6 percenta, k zákazníkom putovalo 152 000 automobilov. Talianska športová značka Lamborghini predala celosvetovo 1607 vozidiel, čo predstavuje nárast o 0,9 percenta a zároveň aj rekord. Najvýraznejšia miera prírastku predaja 20,1 percenta pripadá na značku Volkswagen úžitkové vozidlá. Počet dodaných automobilov zákazníkom sa dostal na hranicu 401 000 kusov. Na domácom nemeckom trhu sa predalo 113 000 úžitkových automobilov značky Volkswagen (+33 percent). V západnej Európe to bolo 250 000 (+23 percent). (* Pri číslach z roku 2004 pre Čínu ide o dodávky predajcom. Od roku 2005 sa registrovali dodávky zákazníkom.)
(c) 2002-2005 Motormánia.sk.